25 กันยายน, 2022

อบรมการก่อสร้างเทคโนโลยีบล็อกประสานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ